Devotional

  1. Vinayakar Bhakthi Songs Lyrics
  2. Shiva Bhakthi Songs Lyrics

Leave your comment...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

Vinayakar Bhakthi Songs LyricsVinayakar Bhakthi Songs Lyrics

“விநாயகனே வினை தீர்ப்பவனே” இசையமைப்பாளர்: டி.பி.ராமச்சந்திரன் பாடகர்: சீர்காழி கோவிந்தராஜன் ஆண் : விநாயகனே வெல்வினையை வேர் அறுக்க வல்லான்…விநாயகனே வேட்கை தணிவிப்பான்…விநாயகனே விண்ணிற்கும் மண்ணிற்கும் நாதனுமாம்…தன்மையினால் கண்ணில் பணிமின் கணிந்து… ஆண் : விநாயகனே வினை தீர்ப்பவனே…விநாயகனே வினை தீர்ப்பவனே…வேழ முகத்தோனே ஞால